แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อขอเอกสารได้ทาง E-Mail

registry@bcc1852.com

โดยต้องดาวน์โหลดคำร้องก่อนขอเอกสารทาง E-mail

ทะเบียนจะตอบกลับในวันและเวลาทำการ

เพื่อแจ้งวันนัดรับเอกสาร

ประกาศ

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

ติดต่อขอผลการเรียน 4 และ 5 ภาคเรียน

ได้ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2567  เท่านั้น

(นักเรียนต้องติดต่อขอเอกสารด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ)

*** พร้อมเตรียมรูปถ่ายนักเรียนมาในวันขอเอกสาร ***