แบบคำร้อง

 

ระเบียบการขอเอกสาร

นักเรียนที่จะขอเอกสารที่ต้องติดรูปถ่าย

นักเรียนต้องนำรูปถ่ายขนาด 3x4 cm

มาก่อนที่จะขอเอกสารได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 7.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com

 

ประกาศ

 

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

 

ติดต่อขอผลการเรียน 4 และ 5 ภาคเรียน

 

ได้ถึงวันที่ 6 มี.ค. 2563  เท่านั้น