แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

   สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

   ติดต่อขอผลการเรียน 5 ภาคเรียน

 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2566

(นัดรับเอกสาร 25 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป)

 

ติดต่อขอเอกสารได้ทาง E-Mail

registry@bcc1852.com

โดยต้องดาวน์โหลดคำร้องก่อนขอเอกสารทาง E-mail

ทะเบียนจะตอบกลับในวันและเวลาทำการ

เพื่อแจ้งวันนัดรับเอกสาร

นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอใบรับรอง

           - ใบรับรองไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ TRANSCRIPT

           - ใบรับรองไปแข่งขันกีฬา

           - ใบรับรองการเป็นนักเรียนที่นำไปใช้ในกรณีอื่นๆ

           - เอกสารผลการเรียน ปพ.1, ปพ.7 (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6)

                      ให้มาติดต่อขอล่วงหน้าได้ที่ห้องทะเบียนฯ

                      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน  2566

               *** หากเกินกำหนดนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวก