Bangkok Christian College

โรงเรียนกรุงเพพคริสเตียนวิทยาลัย

แบบคำร้อง

งานทะเบียนและวัดผล

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

 

     1.   ใบจบการศึกษา (ปพ.1)  และ TRANSCRIPT

       ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่  24  เม.ย.  2562  เป็นต้นไป

    ( กรณีที่นักเรียนไม่ติด 0, ร, มผ ทุกรายวิชา )

2.   DIPLOMA และประกาศนียบัตรจบ ม.6

            รับวันไหว้ครู ตั้งแต่วันที่  6  มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

 

     นักเรียนที่จะขอผลการเรียน

4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน

ขอได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น