แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com
Text Box: ประกาศ
แจ้งนักเรียนที่ประสงค์จะขอใบรับรองต่างๆ เช่น
- ใบรับรองไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ TRANSCRIPT
- ใบรับรองไปแข่งขันกีฬา
- ใบรับรองการเป็นนักเรียนที่นำไปใช้ในกรณีอื่นๆ
- เอกสารผลการเรียน ปพ.1, ปพ.7 (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6)
 		   ให้มาติดต่อขอล่วงหน้าได้ที่ห้องทะเบียนฯ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.  2563
Text Box: สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ขอผลการเรียน 5 ภาคเรียนได้
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
Text Box: ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
		ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 63 เป็นต้นไป ติดต่อรับเอกสาร
 1. ใบจบการศึกษา ( ปพ.1 ) ใช้สำหรับมอบตัวที่มหาวิทยาลัย
 2. TRANSCRIPT ( ศึกษาต่อต่างประเทศ )
 3. ประกาศนียบัตรจบ ม.6 ( จากกระทรวงฯ )
 4. DIPLOMA จบม.6 (เฉพาะคนที่ได้ DIPLOMA เงิน เท่านั้น
  ส่วน DIPLOMA ทอง รับบนเวทีวันไหว้ครู)