Bangkok Christian College

โรงเรียนกรุงเพพคริสเตียนวิทยาลัย

แบบคำร้อง

งานทะเบียนและวัดผล

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

         ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 62 เป็นต้นไป

      ติดต่อรับเอกสาร

    1.  ใบจบการศึกษา (ปพ.1) 

         ใช้สำหรับมอบตัวที่มหาวิทยาลัย

    2.  TRANSCRIPT    ( ศึกษาต่อต่างประเทศ )

    3.  ประกาศนียบัตรจบ ม.6   ( จากกระทรวงฯ )

     4.  DIPLOMA จบม.6 (เฉพาะคนที่ได้ DIPLOMA เงิน เท่านั้น)

          ส่วน DIPLOMA ทอง รับบนเวทีวันไหว้ครู

เวลาทำการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 29 เม.ย. 2562

เปิดทำการเวลา  8.00 – 14.00 น.  (พักเที่ยง)

(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ)

*** วันที่ 30 เม.ย. 2562 

เปิด 8.00 – 12.00 น.