แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 น. – 14.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com

ประกาศนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น168

 

        ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รับเอกสาร

           1. ใบจบการศึกษา (ปพ.1)  ใช้สำหรับมอบตัวที่มหาวิทยาลัย

           2. TRANSCRIPT ( ศึกษาต่อต่างประเทศ )

           3. ประกาศนียบัตรจบ ม.6 ( จากกระทรวงฯ )

           4. DIPLOMA จบม.6 (เฉพาะคนที่ได้ DIPLOMA เงิน เท่านั้น

             ส่วน DIPLOMA ทอง รับบนเวทีวันไหว้ครู

เวลาทำการเดือนมิถุนายน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.

เปิดเวลา 08.00 – 15.00 น.

พักเที่ยง

(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์)