แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Text Box: ติดต่องานทะเบียนและวัดผลได้ที่ อาคารสิรินาถ ชั้น 2
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
โทร. 02-637-1852 ต่อ 6051 หรือ 1866
Email : registry@bcc1852.com
Text Box: ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
		ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 63 เป็นต้นไป ติดต่อรับเอกสาร
 1. ใบจบการศึกษา ( ปพ.1 ) ใช้สำหรับมอบตัวที่มหาวิทยาลัย
 2. TRANSCRIPT ( ศึกษาต่อต่างประเทศ )
 3. ประกาศนียบัตรจบ ม.6 ( จากกระทรวงฯ )
 4. DIPLOMA จบม.6 (เฉพาะคนที่ได้ DIPLOMA เงิน เท่านั้น
  ส่วน DIPLOMA ทอง รับบนเวทีวันไหว้ครู)
	*** ปิดทำการวันที่ 29 - 30 เม.ย. 63
Text Box: เวลาทำการเดือนพฤษภาคม
เปิดวันที่ 7 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563
 เวลาเปิด 09.00 – 14.00 น. (พักเที่ยง)
 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
 *** ปิดทำการวันที่ 1 – 6 , 11 พ.ค. 63