แบบคำร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อขอเอกสารได้ทาง E-Mail

registry@bcc1852.com

โดยต้องดาวน์โหลดคำร้องก่อนขอเอกสารทาง E-mail

ทะเบียนจะตอบกลับในวันและเวลาทำการ

เพื่อแจ้งวันนัดรับเอกสาร

 

สำหรับนักเรียนชั้นม.6

ให้นักเรียนติดต่อขอเอกสาร

ได้ที่ห้องทะเบียนเท่านั้น

ไม่รับเรื่องขอเอกสารทาง E-Mail